SANIMED, companie fondată de omul de afaceri Catalin HIDEG în 2013, este un centru model în cercetarea românească, reprezentativ atât la nivel naţional cât și internațional.

Catalin HIDEG

După un efort considerabil depus de-a lungul anilor, Catalin HIDEG a realizat cu fonduri europene primul centru privat românesc destinat cercetării-dezvoltării în domeniul biotehnologiilor, introducând în premieră pe piața românească o serie de tehnologii și de produse.inovative.

SANIMED activează în comuna Călugăreni, judeţul Giurgiu.

În vreme ce centrele de cercetare din România au intrat în declin, SANIMED a devenit cea mai importantă platformă de cercetare, inovare şi producţie în biotehnologii avansate din România.

Graţie unei viziuni ştiinţifice coerente – viziune conturată de Catalin HIDEG -, SANIMED a devenit primul institut privat de cercetare-dezvoltare în biotehnologii avansate, cu aplicaţii în domeniul biomedical din România, fiind promotorul unui ambiţios proiect internaţional privind obţinerea de noi produse farmaceutice.

SANIMED

“SANIMED constituie practic singurul caz de evoluție a unui centru de cercetare din România, din ultimele decenii. Într-adevăr, toate centrele de cercetare din România au înregistrat un declin pronunțat după decembrie 1989, reducându-și treptat liniile tehnologice și personalul”, ne-a declarat omul de afaceri Catalin HIDEG.

Cercetarea științifică la SANIMED, coordonată de Catalin HIDEG

Sintetizând, în încercarea de a reda amploarea activităţii ştiinţifice, vă prezentăm departamentele de cercetare ale platformei de la Călugăreni:

 • Departamentul de analize fizico-chimice și structurale, conținând: laboratorul cu microscopie electronică de baleiaj SEM și microscopul electronic de scanare (SEM), care permite analiza structurală de suprafață a oricarui tip de probă, împreună cu o analiză calitativă a microelementelor, realizată cu raze X.
 • Laboratorul de microscopie cu forță atomică (AFM). De notat că microscopul cu forță atomică (AFM) asigură investigarea avansată a structurii celulelor, a proceselor legate de biosinteza acestora, a ansamblurilor supramoleculare, analiza cristalelor de aminoacizi și monostraturilor organice. Aplicațiile AFM în științele biologice includ analiza ADN și ARN, analiza complexelor proteice, a cromozomilor, membranelor celulare, proteinelor și peptidelor.
 • Laboratorul de cromatografie în gaz (GC). Acest laborator este echipat cu trei gaz-cromatografe care sunt cuplate cu spectrometre de masă, iar cu acest sistem se poate face analiza complexă a medicamentelor și metaboliților din fluide biologice, compușilor bioactivi, reziduurilor de pesticide din sol şi din plante, biocidelor, diverșilor poluanți organici (cum ar fi dioxinele, alcanii, alchenele, hidrocaburile aromatice ale BTX, alcoolii, aldehidele, acizii organici) etc.
 • Laboratorul de cromatografie în lichid (HPLC). Un astfel de laborator este în principal echipat cu trei lichid-cromatografe de înaltă performanță, acestea fiind echipate cu detector diode Array şi detector de fluorescență. Astfel de echipamente permit cuantificarea vitaminelor, a reziduurilor de medicamente, a reziduurilor de pesticide (insecticide, erbicide și fungicide) din alimente, a unor aditivi alimentari etc.
 • Laboratorul de spectrometrie cu absorbție atomică (cu atomizarea probei în flacără și cuptor de grafit). Un astfel de laborator este destinat determinărilor macro și micro-elementelor minerale din probe, a metalelor grele etc., pe un domeniu larg de concentrații (de la procente de greutate până la detectarea unor urme microscopice).
 • Laborator de analize spectrale. Un astfel de laborator este echipat la Călugăreni cu trei spectrofotometre UV-VIS cu diverse grade de performanță analitică, acestea putând efectua determinări de absorbanță, transmitanță, reflectanță şi energie pe probe lichide şi solide, în condiții de temperatură controlată. Laboratorul SANIMED- Călugăreni mai este echipat și cu două spectrofluorimetre care servesc la efectuarea măsurătorilor de fluorescență moleculară în regim staționar, respectiv pentru achiziția spectrelor de excitare și emisie în domeniul UV-VIS. Totodată, laboratorul mai dispune și de un spectrofotometru FTIR, un echipament de ultimă generație cu care se efectuează atât analize calitative, cât și cantitative. Domeniile în care este folosit variază de la caracterizarea materialelor macroscopice la analiza probelor de mediu, medicamente etc.
 • Laboratorul de chimie analitică, grăsimi și proteine. Într-un astfel de laborator se efectueză analiza chimică a materialelor cu diversele lor matrici prin aplicarea unor metode gravimetrice, volumetrice, electrochimice etc. În acest fel, se poate face determinarea exactă a conținutului de grăsime și Azot organic/proteine din diverse probe.
 • Laboratorul de biocompatibilitate. La nivelul acestui laborator se pot evalua proprietățile de permeație a membranelor biologice ale compușilor și capacitatea de interacție a acestora cu enzime, sistemele membranare de transport specificifice organismelor umane. Tehnicile de cercetare vizează de asemenea dezvoltarea de metode alternative lucrului cu animalul de laborator, cu grad ridicat de predictibilitate și aplicabilitate, potrivit procedurilor propuse și de Centrul European de Validare a Metodelor Alternative (ECVAM).
 • Laboratorul de biochimie. În cadrul acestui laborator se poate efectua analiza compușilor biochimici serici într-o gamă completă de analize biochimice ale sângelui precum și testele imunologice de tip ELISA.
 • Laboratorul de microbiologie (în care se execută lucrări de bacteriologie, virusologie, micologie, parazitologie etc.). Acest laborator de microbiologie are capacitatea de a determina încărcătura microbiană (bacterii, virusuri, fungi, paraziți etc.) utilizând echipamente moderne de detecție, cu sisteme de software dedicate.
 • Laboratorul de identificări bacteriene. Un astfel de laborator (de identificare bacteriană) este dedicat identificării încărcăturii bacteriene utilizând echipamente moderne echipate cu un sistem software performant
 • Laboratorul de hematologie. Un astfel de laborator permite analiza parametrilor hematologici uzuali în diagnosticul curent, inclusiv formula leucocitară.
 • Laboratorul de flowcitometrie. Un astfel de laborator este dedicat analizelor flowcitometrice, cu aparatură performantă, oferind oportunitatea efectuării a numeroase analize de citometrie în flux în cadrul unor cercetări în domeniul biomedical și o serie de aplicații biotehnologice, inclusiv analiza multiparametrică a proliferării celulare și controlul ciclului celular, analiza modificărilor de morfologie celulară, teste de viabilitate celulară etc.
 • Laboratorul de anatomie patologică și microtomie. Un laborator modern de anatomie patologică pune la dispoziție aparatură digitalizată care permite efectuarea celei mai mari părți a tehnicilor de histopatologie, microscopie optică și electronică. Laboratorul de culturi celulare. Un astfel de laborator de culturi celulare este dedicat exclusiv contribuției la creşterea nivelului de cunoaştere ştiințifică prin cercetări în domenii ca ingineria tisulară, terapia celulară, biologia celulară şi moleculară. Această arie dedicată, asigură condiții corespunzătoare pentru: prepararea de culturi celulare tisulare (condrocite) folosite în implant autolog; linii celulare stabilizate folosite în teste de biocompatibilitate; culturi celulare utilizate în activitatea de cercetare etc.

Pentru îmbunătățirea activității administrative și de control al cercetării și producției Catalin HIDEG a înființat Departamentul de bioinformatică, arhivare, bibliotecă și baze de date. Un astfel de serviciu intern este necesar mai ales în ce privește dezvoltarea de algoritmi pentru corectarea, stocarea și analiza datelor specifice biologiei moleculare: dezvoltarea de tehnologii de stocare/regăsire a datelor biologice, algoritmi de analiză a secvențelor de ADN; dobândirea de experiență în utilizarea pachetelor software folosite în bioinformatică; tehnici algoritmice utilizate în bioinformatică.

https://magnanews.ro/2022/12/catalin-hideg-proprietarul-sanimed-a-fondat-primul-institut-privat-de-cercetare-inovare-si-productie-in-biotehnologii-avansate-din-tara/
Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe