Centrul de cercetare si servicii inovative in domeniul biotehnologiilor avansate

In septembrie 2015, SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. a finalizat proiectul “Crearea unei unitati de cercetare si servicii inovative in domeniul biotehnologiilor avansate”, proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza Contractului de Finantare nr. 609/10.12.2013 incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale, in calitate de Organism Intermediar, in numele si pentru Ministerul Economiei in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), valoarea totala a proiectului fiind de 59.858.504 lei.

Centrul de Cercetare si Servicii Inovative in Domeniul Biotehnologiilor Avansate a aparut din dorinta de a obtine noi biomateriale regenerative prin activitati proprii de cercetare in vederea dezvoltarii tehnologice si a productiei, precum si a constituirii unor laboratoare de referinta. Toate laboratoarele care fac parte din structura organizatorica a Centrului de Cercetare si Servicii Inovative in Domeniul Biotehnologiilor Avansate sunt dotate cu aparatura moderna de ultima generatie si sunt exploatate de catre personal cu inalta calificare si competente stiintifice certificate, prin lucrari stiintifice, brevete si inventii sau prin titluri academice.

Realizarea acestor proiecte de investitii ce vizeaza cercetarea stiintifica la cel mai inalt nivel, dar si productia de produse noi si inovative, prin integrarea programelor UE de finantare, este catalogata de catre mediul academic si de cercetare din Romania, ca una dintre cele mai ambitioase si mai reprezentative Unitati de cercetare si servicii inovative in domeniul biotehnologiilor avansate din tara noastra si din Europa de Est.

In cadrul Centrului de Cercetare si Servicii Inovative in Domeniul Biotehnologiilor Avansate, SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L. impreuna cu intregul personal stiintific si tehnic, promoveaza si dezvolta activitati stiintifice de cercetare-dezvoltare, printr-o abordarea sistemica multi-actor inovativa, prin implicarea reala si adecvata a diferitilor actori stiintifici - cheie, entitati juridice precum universitati, institute nationale sau centre de cercetare, intreprinderi sau cercetatori individuali din diferite unitati de cercetare, precum si parteneri externi cu tipuri complementare de cunoastere, stiintifice si tehnologice.

Structura centrului de cercetare

DEPARTAMENTUL DE ANALIZE FIZICO CHIMICE SI STRUCTURALE

 • Laborator microscopie electronica de baleiaj SEM
 • Laborator microscopie de forta atomica AFM
 • Laborator cromatografie in gaz - GC
 • Laborator cromatografie in lichid - HPLC
 • Laborator spectrometrie de absorbtie atomica (cu atomizare in flacara si cuptor de grafit)
 • Laborator analize spectrale
 • Laborator chimie analitica, grasimi si proteine

DEPARTAMENTUL DE STIINTE BIOLOGICE

 • Laborator biocompatibilitate
 • Laborator biochimie
 • Laborator microbiologie (bateriologie, virusologie, micologie, parazitologie)
 • Laborator identificari bacteriene
 • Laborator hematologie
 • Laborator flowcitometrie
 • Laborator anatomie patologica - microtomie
 • Laborator culturi celulare

DEPARTAMENTUL DE BIOINFORMATICA, ARHIVARE, BIBLIOTECA SI BAZE DE DATE

 • Birouri de arhiva si clasificare documente
 • Biblioteci si spatii destinate documentarii si manifestarilor stiintifice
 • Laborator microscopie electronica de baleiaj SEM
DEPARTAMENTUL DE ANALIZE FIZICO CHIMICE SI STRUCTURALE

Laborator microscopie electronica de baleiaj SEM

Microscop electronic de scanare (SEM): permite analiza structurala de suprafata a oricarui tip de proba, împreuna cu analiza calitativa a microelementelor cu raze X.

Laborator microscopie de forta atomica AFM

Microscop cu forta atomica (AFM): asigura investigarea avansata a structurii celulelor, a proceselor legate de biosinteza acestora, a ansamblurilor supramoleculare, analiza cristalelor de aminoacizi si monostraturilor organice. Aplicatiile AFM in stiintele biologice include analiza ADN si ARN, analiza complexelor proteice, a cromozomilor, membranelor celulare, proteinelor si peptidelor.

Laborator cromatografie in gaz - GC

Laboratorul este echipat cu 3 gaz cromatografe Agilent Tehnologies cuplate cu spectrometre de masa, cu care se pot analiza medicamente si metaboliti din fluide biologice, compusi bioactivi, reziduuri de pesticide din sol si plante, biocide, diversi poluanti organici (dioxine, alcani, alchene, hidrocaburi aromatice a BTX , alcooli, aldehide, acizi organici) etc.

Laborator cromatografie in lichid – HPLC

Laboratorul este echipat cu 3 lichid cromatografe de inalta performanta Agilent Tehnologies, echipate cu detector diode array si detector de fluorescenta. Acestea permit cuantificarea vitaminelor, a reziduurilor de medicamente, a reziduurilor de pesticide (insecticide, erbicide si fungicide) din alimente, a unor aditivi alimentari s.a.m.d.

Laborator spectrometrie de absorbtie atomica (cu atomizare in flacara si cuptor de grafit)

Acest laborator este destinat realizarii determinarii macro si micro-elementelor minerale, a metalelor grele din diverse probe pe un domeniu larg de concentratii (de la procente de greutate pana la urme avansate).

Laborator analize spectrale

Laboratorul este echipat cu :

 • 3 spectrofotometre UV-VIS Agilent Technologies, pe diverse grade de performanta analitica, care efectueaza determinari de absorbanta, transmitanta, reflectanta si energie pe probe lichide si solide, in conditii de temperatura controlata;
 • 2 spectrofluorimetre Agilent Technologies, care servesc la efectuarea masuratorilor de fluorescenta moleculara in regim stationar, respectiv pentru achizitia spectrelor de excitare si emisie in domeniul UV-VIS ;
 • 1 spectrofotometru FTIR Agilent Technologies, un echipament de ultima generatie cu care se efectueaza atat analize calitative, cat si cantitative. Domeniile in care este folosit variaza de la caracterizarea materialelor la analiza probelor de mediu, medicamente etc.

Laborator chimie analitica, grasimi si proteine

Se efectueza analiza chimica a materialelor cu diversele lor matrici prin metode gravimetrice, volumetrice, electrochimice. Determinarea continutului de grasime si azot organic/proteine din diverse probe.

DEPARTAMENTUL DE STIINTE BIOLOGICE

Laborator biocompatibilitate

La nivelul acestui laborator se vor evalua proprietatile de permeatie a membranelor biologice ale compusilor si capacitatea de interactie a acestora cu enzime, sistemele membranare de transport specificifice organismelor umane.

Tehnicile de cercetare vizeaza de asemenea dezvoltarea de metode alternative lucrului cu animalul de laborator, cu grad ridicat de predictibilitate si aplicabilitate (se vizeaza colaborari cu Centrul European de Validare a Metodelor Alternativve - ECVAM).

Laborator biochimie

In cadrul laboratorului de biochimie se poate efectua analiza compusilor biochimici serici pe o gama completa de analize biochimice ale sangelui precum si teste imunologice ELISA.

Laborator identificari bacteriene

Laboratorul de identificare bacteriana este dedicat identificarii incarcaturii bacteriene utilizand echipamente moderne echipate cu un sistem software performant si pe baza unei biblioteci de peste 2000 de tulpini bacteriene.

Laborator hematologie

Permite analiza parametrilor hematologici uzuali in diagnosticul curent, inclusiv formula leucocitara.

Laborator flowcitometrie

Un spatiu generos este dedicat analizelor flawcitometrice, dotat cu aparatura performanta. Aceasta arie de lucru ofera oportunitatea efectuarii a numeroase analize de citometrie in flux in cadrul unor cercetari in domeniul biomedical si aplicatii biotehnologice, analiza multiparametrica a proliferarii celulare si controlul ciclului celular, analiza modificarilor de morfologie celulara, teste de viabilitate celulara.

Laborator anatomie patologică – microtomie

Laboratorul de anatomie patologica pune la dispozitie aparatura moderna si specifica pentru efectuarea tehnicilor de histopatologie, microscopie optica si electronica.

Laborator culturi celulare

Laboratorul de culturi celulare este aria de cercetare dedicata exclusiv contributiei la cresterea nivelului de cunoastere stiintifica prin cercetari in domenii ca ingineria tisulara, terapia celulara, biologia celulara si moleculara Aceasta arie dedicata, asigura conditii corespunzatoare pentru: prepararea de culturi celulare tisulare (condrocite) folosite in implant autolog; linii celulare stabilizate folosite in teste de biocompatibilitate; culturi celulare utilizate in activitatea de cercetare.

DEPARTAMENTUL DE BIOINFORMATICA, ARHIVARE, BIBLIOTECA SI BAZE DE DATE

Laborator Bioinformatica

Dezvoltarea de algoritmi pentru corectarea, stocarea si analiza datelor specific biologiei moleculare. Dezvoltarea de tehnologii de stocare/regasire a datelor biologice, algoritmi de analiza a secventelor de ADN; dobandirea de experienta in utilizarea pachetelor software folosite in bioinformatica; tehnici algoritmice utilizate in bioinformatica.

Birouri de arhiva si clasificare documente

Arhivarea complexa a diferitelor tipuri de documente si elaborarea de sisteme informatice performante de stocare.

Biblioteci si spatii destinate documentarii si manifestarilor stiintifice

Realizarea de biblioteci si documentatii, studii, expuneri, o platforma de colaborare si interconectare cu alte centre si institute de cercetare, precum si cu diverse institutii centrale.e.

Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe