Specializarea inteligentă a presedintelui companiei Sanimed International Impex SRL, Robertino Catalin Hideg si a echipei sale de cercetare pornește de la premisa că nici o regiune nu are suficiente resurse pentru a putea fi competitivă în toate domeniile, motiv pentru care este mult mai eficace să își identifice ariile în care poate face diferența în competiția globală și să își focalizeze apoi atenția pe acele arii în efortul de inovare.

Proiectul TC-NanoCel a vizat dezvoltarea si implementarea tehnologii cadru de obținere a unor produse biomedicale si/sau cosmetice, bazate pe structuri din (nano) celuloza bacteriană, produs al metabolismului secundar al bacteriei gram negative Acetobacter xylinum. Atingerea obiectivelor in cadrul proiectului a condus la obținerea a doua prototipuri: (i) unul tehnologic, constând in realizarea unui bioreactor dedicat obținerii celulozei bacteriene în peliculă cu dimensiuni controlate și asigurarea ambientului biomimetic pentru condiții relevante de producție la nivel industrial si (ii) unul fizic, un produs din celuloza bacteriană cu caracteristici funcționale diferite, destinate aplicațiilor biomedicale si/sau cosmetice.

Sursa de finanțare: MCID și cofinanțare S.C. Sanimed International Impex S.R.L.

Valoarea totală a proiectului:  1 260 000 lei

– Finanțarea de la bugetul de stat: 892 489,50 lei

– Cofinanțarea din surse proprii ale Sanimed: 367 510.50 lei

 

Fig. 1. Produse celulozice brute

 

Fig. 2. Produse celulozice purificate

 

Fig. 3. Produse celulozice purificate

 

Compania Sanimed International Impex SRL, prin guvernarea lui Catalin Hideg, de regulă identifică sectoarele prioritare de intervenție și modelele adecvate de abordare a acestei specializări pentru a susține procese specializate de inovare în rândul agenților economici, prin care să obțină o transformare structurală a acestor sectoare pentru creșterea competitivității acestora în economia globală.

https://magnanews.ro/2023/06/catalin-hideg-presedintele-companiei-sanimed-international-impex-srl-implementeaza-tehnologii-cadru-de-realizare-a-unor-produse-biomedicale-bazate-pe-structuri-din-nanoceluloza-bacteriana/
Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe