Fabrica Medii de Cultura

In anul 2006 SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL a construit o noua Unitate de productie pentru medii de cultura ready to use ambalate In cutii petri si tuburi pentru spitalele si clinicile private din România, medii uzuale de crestere, de Imbogatire, de transport, de conservare, de control al sterilitatii bacteriologice si fungice pentru antibiograme etc., utilizate pentru controlul bacteriologic de laborator In industra alimentara (lapte si produse lactate, carne si produse din carne), In zootehnie (controlul furajelor), In industra cosmenticelor, pentru controlul (apelor potabile si reziduale) etc.

In anul 2011 a fost finalizat proiectul POSCCE, nr. 2M/216/06.08.2010 „Cresterea Capacitatii de productie a SC SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL”, Programul de finantare Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat In cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013, valoarea totala a proiectului 1.904.285,36 RON, prin care s-au achizitionat echipamente de preparare, autoclave de sterilizare si carusele rotative de dozare si ambalare. In anul 2013 a fost finalizat proiectul nr. 560/3M/2012 „Retehnologizare S.C. SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.”, Programul de finantare.

Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat In cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice (POS CCE) 2007-2013, valoarea proiectului 2.097.275,70 RON, prin care s-au achizitionat o statie de sterilizare, echipamente de ambalare si s-a dotat un laborator de control.

In anul 2015 s-a finalizat proiectul ”Fabrica de productie mase plastice si Fabrica de medii de cultura pentru diagnostic” nr. 3M/500.030/1/17.02.2014 POSCCE nr. 1/17.02.2014 - Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Autoritatea de Management, Ministerul Fondurilor Europene, \n valoare de 11.332.897,47 RON, prin care s-au achizitionat echipmante de control.

Analize fizico-chimice, linii noi de turnare, umplere si etichetare, masini de injectie pentru realizarea de recipiente si componente necesare productiei proprii, Impreuna cu constructia unei hale de productie de 3000mp.

Sos. Bucuresti - Magurele, nr. 70F, Sector 5, Bucuresti, Romania Telefon: 021 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe