Date proiect

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0303

Încheiat în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare; Subprogramul 2.1

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Nr contractului: 95PTE

Titlul proiectului (în română): SISTEME SINERGICE DE PRINCIPII ACTIVE DESTINATE COSMETICII REGENERATIVE

Titlul proiectului (în engleză): SYNERGICSTIC ACTIVES SYSTEMS FOR REGENERATIVE COSMETICS

Acronimul proiectului: GRACE

Abstract (în română):
Proiectul GRACE vizează obținerea și caracterizarea unei game de produse integratoare, destinate regenerării epidermei afectate de leziuni superficiale, radiații solare, radioterapie, sau escare, utilizând hidrogeluri specific funcționalizate cu complecși de incluziune ai ingredientelor active în molecule gazdă. Respectivii complecși supramoleculari vor reprezenta componenta inovativă în formularea unei noi game de produse cu aplicații în sfera cosmeticii regeneratoare. În termeni concreți, proiectul GRACE vizează obținerea unei game compusă din 3 produse: hidrogel uni-doză (pentru leziuni superficiale), gel cremă (pentru pielea afectată de radiații) și gel de curățare (pentru eliminarea blândă debriurilor și curățarea leziunilor superficiale). În acest sens, proiectul va stimula realizarea de investiții în cercetare – dezvoltare tehnologică din partea companiei beneficiare, precum și consolidarea potențialului de actor al companiei pe piața internă și internațională, înalt concurențială, a produselor dermato-cosmetice. În subsidiar, proiectul va dezvolta parteneriatele tradiționale ale companiei cu instituțiile de cercetare științifică, în scopul racordării cercetării aplicative românești la exigențele mediului socio-economic național și european.

Abstract (în engleză):
The GRACE project aims to obtain and characterize a range of integrative products, designed to regenerate the epidermis affected by superficial lesions, solar radiation, radiation therapy, or bedsores, using specifically functionalized hydrogels with complexes of inclusion of active ingredients in host molecules. These supramolecular complexes will represent the innovative component in the formulation of a new range of products with applications in the field of regenerative cosmetics. In concrete terms, the GRACE project aims to obtain a range of 3 products: single-dose hydrogel (for superficial lesions), cream gel (for skin affected by radiation) and cleansing gel (for gentle debris removal and cleaning of superficial lesions). In this sense, the project will stimulate the investment in research - technological development from the beneficiary company, as well as the consolidation of the company's potential actor on the domestic and international market, highly competitive, of dermato-cosmetic products. In the alternative, the project will develop the company's traditional partnerships with scientific research institutions, in order to connect Romanian applied research to the requirements of the national and European socio-economic environment.

Obiectivul proiectului (în română):
Obiectivul general al proiectului GRACE este obținerea și caracterizarea unei game de produse integratoare, destinate regenerării epidermei afectate de leziuni superficiale, radiații solare, radioterapie, sau escare, utilizând hidrogeluri specific funcționalizate cu complecși de incluziune ai ingredientelor active în molecule gazdă. În termeni concreți, proiectul GRACE vizează obținerea unei game compusă din trei produse: hidrogel uni-doză (pentru leziuni superficiale), gel cremă (pentru pielea afectată de radiații) și gel de curățare (pentru eliminarea blândă debriurilor și curățarea leziunilor superficiale).

Obiectivul proiectului (în engleză):
The general objective of the GRACE project is to obtain and characterize a range of integrative products for the regeneration of the epidermis affected by superficial lesions, solar radiation, radiotherapy, or bedsores, using specifically functionalized hydrogels with complexes of inclusion of active ingredients in host molecules. In concrete terms, the GRACE project aims to obtain a range of three products: single-dose hydrogel (for superficial lesions), cream-gel (for skin affected by radiation), and cleansing gel (for gentle debris removal and cleaning of superficial lesions).

Data începerii contractului: 23/06/2022

Data încheierii contractului: 21/06/2024

Valoarea totală a Contractului: 1.417.104,00 RON/ 285.739,00 EURO

Lista partenerilor implicați in proiect:

 • Coordonator (CO): SANIMED INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.
 • Partener (P1): INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII
  IZOTOPICE SI MOLECULARE I N C D T I M
 • Partener (P2): UNIVERSITATEA BUCURESTI

Rezumatul Etapei 2022

Etapa aferentă anului 2022 a avut ca obiectiv optimizarea procesului de obținere a matricei de bază de tip hidrogel și a complecșilor moleculari de incluziune reprezentați de ciclodextrine. Obiectivul propus a fost atins cu ajutorul celor trei activități, și anume A1.1. Obținerea matricei de bază sub formă de hidrogel reticulat, A1.2. Prepararea complecșilor moleculari de incluziune ciclodextrine – principii și caracterizarea acestora și A1.3. Diseminarea rezultatelor. Ca urmare a optimizării prin design experimental a procesului tehnologic s-a determinat faptul că concentrațiade enzimă influențează într-o proporție mai ridicată consumul de acid acetic însă cu o rată mai scăzută conținutul de substanță uscată și de Hyp (%). Mai mult decât atât, cantitatea de tendon influențează într-o măsură mai mică volumul de acid acetic consumat însa mai ridicată pentru conținutul de substanță uscată și Hyp (%). Astfel, prin funcția de desirabilitate s-a observat că optimul prin variația cantității tendonului bovin și a concentrației de pepsină s-a obținut pentru varianta cu 25 g/L tendon și 0.485 g/L enzimă cu o valoare a desirabilității de 0.696. Aceste rezultate au condus la coroborarea experienței anterioare privind reticularea produselor colagenice și la selecția unei metode chimice de reticulare în prezența genipinului – compus natural usor detectabil în produsul finit datorită florescenței intrinseci. Micrografiile SEM realizate au confirmat structura caracteristică a scaffoldului colagenic rezultat în urma optimizării procesului de extracție și concomitent a celui de liofilizae. Au fost optimizate o serie de procedee și tehnici de preparare ale complecșilor supramoleculari de incluziune cu principiile active, în termeni concreți fiind preparați complecși moleculari de incluziune - ciclodextrine, și înglobare în aceștia de vitamina C.

Utilizând difracția de raze X pe pulberi, spectroscopia de infraroșu și calorimetria cu scanare diferențială a fost evidențiată formarea complecșilor de incluziune cu β-ciclodextrină în fază solidă, prin analiza: (i) substanței bioactive pure, (ii) -ciclodextrinei, (iii) amestecului fizic ale celor două componente, și (iv) complexului de incluziune ale celor două componente, obținut prin diferite metode de preparare. Diseminarea reazultatelor s-a realizat prin participarea la două conferințe din domeniu (dintre care una cu participare internațională). În vederea asigurării transparenței proiectului GRACE s-a realizat site-ul WEB al proiectului unde a fost încarcat rezumatul acestei etape împreună cu rezultatele și diseminarea acestora.

Diseminare:

Rezultatele obținute în etapa 2022 au fost diseminate în cadrul a doua conferințe naționale.

 • Participarea la 14th International Conference on Physics of Advanced Materials - ICPAM-14), 08-15 septembrie 2022, Dubrovnik Croatia, cu lucrarea: “Study the mechanism to form inclusion complex of β-cyclodextrin with quaternary ammonium compound by spectroscopic, calorimetric and molecular modeling approaches” - T8-P2, Adrian Pîrnău, Mihaela Mic, Călin G. Floare, Maria Miclăuș, Irina Kacso, Mariana Palage, Csilla Molnar, Tihăuan Bianca-Maria (https://icpam.ro/programme-icpam/).
 • Participarea la sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”, Ediția a XXVIII-a, 4-5 noiembrie 2022, București, ISBN 978-606-16-1367-0, cu lucrarea ” Ghid metodologic privind evaluarea siguranței și eficacității biologice a produselor dermatocosmetice destinate regenerării epidermei”, Bianca-Maria Tihăuan, Grațiela Grădișteanu, Mădălina Axinie, Sergiu Stelian Maier, Marin Angheloiu, Mariana Carmen Chifiriuc (https://gradina-botanica.unibuc.ro/stiinta-si-conservare/sesiuni-stiintifice/).

Rapoarte:

RST Etapa 1_2022 GRACE PTE95 - Click aici pentru mai multe detalii

RST 2_2023 GRACE PTE95 - Click aici pentru mai multe detalii

Rezumat executiv al activităților realizate în Etapa 2023

Etapa aferentă anului 2023 a avut un obiectiv bi-partit, și anume a) Definirea funcționalității fizico-chimice și a compoziției produselor inovatoare și b) Modelarea funcționalității biologice și determinarea parametrilor tehnologici pentru obținerea produselor inovatoareca.

Obiectivul propus a fost atins cu ajutorul celor zece activități, conducând la (i) evaluarea afinității și stoichiometriei de legare în stare lichidă a principiilor active cu ciclodextrine; (ii) prezicerea teoretică a conformaţiilor de energie minimă a complecşilor de incluziune; (iii) sinteza și caracterizarea hidrogelurilor Col-HA funcționale obținute prin includerea complecșilor supramoleculari; (iv) evaluarea analitică a gradului de eliberare a activelor din complecșii de incluziune; (v) evaluarea activității antimicrobiene, a citotoxicitatii și a răspunsului inflamator a complecșilor nou formați, a formulelor dezvoltate; (vi) obținerea complecșilor și a formulelor în condiții de producție la nivel micro-pilot.

Diseminarea rezultatelor s-a realizat prin participarea cu trei lucrări la o conferință națională din domeniu și publicarea a trei articole științifice în jurnale indexate ISI.

Diseminarea rezultatelor

Rezultatele obținute în etapa 2023 au fost diseminate în prin publicarea a 3 articole în jurnale ISI.

 • Curcumin and whey protein concentrate binding: Thermodynamic and structural approach, Csaba-Pal Racz , Levente Zsolt Racz, Calin Gabriel Floare, Gheorghe Tomoaia, Ossi Horovitz, Sorin Riga, Irina Kacso, Gheorghe Borodi, Melinda Sarkozi, Aurora Mocanu, Cecilia Roman, Maria Tomoaia-Cotisel, Food Hydrocolloids, 139, 1 – 17, 108547 (2023);
 • Inclusion of a Catechol-Derived Hydrazinyl-Thiazole (CHT) in -Cyclodextrin Nanocavity and Its Effect on Antioxidant Activity: A Calorimetric, Spectroscopic andMolecular Docking Approach, Mihaela Mic, Adrian Pîrnău*, Calin G. Floare, Mariana Doina Palage, Ovidiu Oniga, Gabriel Marc, Antioxidants,12, 1367, 1 – 16 (2023);
 • Antioxidant and Cytotoxic Activity of New Polyphenolic Derivatives of Quinazolin-4(3H)-one: Synthesis and In Vitro Activities Evaluation, Raluca Pele, Gabriel Marc, Ioana Ionut, Cristina Nastasa, Ionel Fizes, Adrian Pîrnau, Laurian Vlase, Mariana Palage, Smaranda Oniga, Ovidiu Oniga, Pharmaceutics, 15, 136, 1– 23 (2023)

Diseminarea s-a realizată prezentarea unor lucrări științifice la “14th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM), Cluj – Napoca:

 • Antioxidant Activity Evaluation and Assessment of the Binding Affinity to HSA of a New Catechol Hydrazinyl-Thiazole Derivative, A Pîrnău, M Mic, C G Floare, M Bogdan, B M Tihăuan, O Oniga, G Marc
 • Inclusion of CHT in β-cyclodextrin nanocavity and its effect on antioxidant potential of CHT: A calorimetric, spectroscopic and molecular docking approach, M Mic, A Pîrnău, C G Floare, M Miclăuș, I Kacso, B M Tihăuan, O Oniga, G Marc
 • Investigation of Vitamin C and β-cyclodextrin interactions in liquid and solid state, I Kacso, M Mic, M Miclaus, C Floare, X Filip and A Pîrnău.
Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe