Proiectul cu titlul: Crearea unui Centru de Cercetare-Dezvoltare în Recuperare Medicală şi Bioreconstrucţie – RECUMED, s-a derulat în perioada 07.06.2018 – 15.10.2019, fiind localizat în Regiunea Sud-Muntenia, Giurgiu, Com. Călugăreni.

 

Obiectivele proiectului se prezintă în continuare:

Obiectivul principal:

Realizarea unui Centru de Cercetare-Dezvoltare în Recuperare Medicală şi Bioreconstrucţie, într-un interval de maxim 24 luni;

 

Obiectivele specifice: 

Obiective specifice de atins anterior depunerii documentaţiei de finanţare (3 luni):

-  Definirea conceptului proiectului, a necesarului de informaţii şi activităţi necesare realizării documentaţiei de finanţare;

-  Realizarea documentaţiei de finanţare şi întocmirea documentaţiilor de specialitate;

-  Participarea la competiţie şi aprobarea proiectului;

 

Obiective specifice de atins ulterior aprobării proiectului:

Obiective specifice de atins pe perioada implementării proiectului (24 luni):

- Organizarea procedurilor legale pentru achiziţii publice;

(obiectiv ce implică atât orientarea tuturor eforturilor pentru iniţierea procedurilor de achiziţii publice ulterior declarării eligibilităţii proiectului (în primul rând a procedurilor privind proiectul tehnic şi obţinerea avizelor, precum şi pregătirea procedurii privind achiziţionarea lucrărilor de construcţii, elementele aflate pe lanţul critic de activităţi al proiectului; ca termene, acestea depind de calendarul activităţilor proiectului şi de perioada necesară până la semnarea contractului de finanţare; principalele criterii de evaluare ţin în primul rând de respectarea termenelor achiziţiilor publice şi de evitarea pe cât posibil a oricăror contestaţii sau eventuale proceduri de anulare a licitaţiilor)

- Asigurarea managementului şi asistenţei de specialitate pentru implementarea proiectului;

(obiectiv ce va avea ca termen final termenul de finalizare al proiectului, dar care implică realizarea tuturor pregătirilor necesare, ulterior acceptării eligibilităţii proiectului; principalele modalităţi de caracterizare presupun evaluarea respectării termenelor, asigurarea finanţării proiectului, calitatea comunicării cu autoritatea contractantă şi urmărirea menţinerii calităţii lucrărilor şi echipamentelor ce urmează a fi realizate/achiziţionate)

- Realizarea lucrărilor de construcţii - montaj;

(obiectiv ce va avea o limită de timp extrem de riguroasă, conform calendarului stabilit al proiectului, care este detaliat conform documentelor tehnice privind realizarea construcţiei şi care va trebui urmărit cu stricteţe în vederea atingerii termenelor şi finalizării proiectului, atât timp cât se află pe parcursul lanţului critic de activităţi al proiectului)

- Achiziţia şi punerea în funcţiune a dotărilor necesare, a echipamentelor şi instalaţiilor rezultate din analiza necesarului;

(obiectiv care nu se află pe lanţul critic de activităţi, având o serie de rezerve de timp, mai ales pentru perioada de organizare a procedurilor de achiziţii publice, dar care are un termen final foarte strict, ce coincide cu termenul de finalizare al proiectului conform calendarului de derulare a activităţilor; totodată, obiectivul contribuie nemijlocit la realizarea obiectivului de punere în funcţiune şi pregătire a personalului de exploatare, fiind necesar ca la finalizarea proiectului, toate echipamentele şi instrumentele necesare să fie nu doar achiziţionate ci şi puse în funcţiune, iar personalul să le poată utiliza)

- Realizarea auditului extern pentru finalizarea proiectului;

(obiectiv cu perioadă foarte scurtă de realizare (maxim 1 lună) şi cu termen final identic cu termenul de finalizare al proiectului; acesta vizează, în special, auditul financiar al proiectului şi va fi realizat de către o entitate autorizată)

- Punerea în funcţiune şi pregătirea personalului de exploatare;

(obiectiv strâns legat de finalizarea proiectului)

 

Rezultatele proiectului:

 - Clădirea Centrului de Cercetare-Dezvoltare în Recuperare Medicală şi Bioreconstrucţie;

 - 54 de echipamente şi instrumente specifice;

 - 1 activ necorporal specializat.

 

05.07. ANUNT INCEPERE PROIECT

Proiect cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational.

Axa prioritara 1: Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare (CDI) in Sprijinul Competitivitatii Economice si Dezvoltarii Afacerilor, Operatiunea: 1.1.1. Mari Infrastructuri de CD, Tip Proiect: Investitii pentru Departamentele de CD ale Intreprinderilor

Sanimed International Impex S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Magurele, Nr. 70F, Parcela 22, Parter, Sector 5, Cod postal: 051432, Tel. 021-420 54 93, Fax 021-420 54 94, E-mail: regenerino@yahoo.ro, deruleaza incepand cu data de 08.06.2018, proiectul cu titlul: Crearea unui Centu de Cercetare-Dezvoltare in Recuperare Medicala si Bioreconstructie - RECUMED , co-finantat de Uniunea Europeana (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in baza Contractului de Finantare nr. 6 / Axa 1 / 111 / sect A din 07.06.2018, incheiat cu Ministerul Fonurilor Europene (MFE) si Ministerul Cercetarii si Inovarii, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020. Valoarea totala a proiectului este de 31.405.396,65 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila este de 12.379.851,16 lei din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 2.184.679,62 lei din bugetul national.

Locatia: Regiunea Sud-Muntenia, Jud. Giurgiu, Comuna Calugareni.

Contract: 6 / Axa 1 / 111 / sect A din 07.06.2018

Numar de inregistrare proiect / Cod SMIS 2014+: P_34_491 / 121358

Durata proiectului: 24 luni

Obiectivul principal al proiectului este: Crearea unui Centru de Cercetare-Dezvoltare in Recuperare Medicala si Bioreconstructie, intr-un interval de maxim 24 luni.

Date de Contact: D-l. Catalin Robertino Hideg, Sanimed International Impex S.R.L., Bucuresti, Sos. Bucuresti-Magurele, Nr. 70F, Parcela 22, Parter, Sector 5, Cod postal: 051432, Tel. 021-420 54 93, Fax 021-420 54 94, E-mail: regenerino@yahoo.ro, www.sanimed.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe