Simpozionul Internaţional: Forumul pentru Inovare ediţia a-X-a


Data: 26 - 27.10.2017În perioada 26-27 Octombrie 2017 a avut loc la Palatul Parlamentului, a-X-a ediţia a Simpozionului Internaţional: “Forumul pentru Inovare“ - manifestare ştiinţifică internaţională realizată sub egida Ministerului Cercetării şi Inovării şi cu sprijinul: ARoTT-AsociaţiA Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare şi Consiliul Naţional al IMM-urilor.

În acest context, SANIMED INTERNAŢIONAL IMPEX SRL, în colaborare cu partenerii ştiinţifici şi tehnologici, a participat în cadrul a trei secţiuni de dezbateri: Inovaţie şi spirit antreprenorial; Transferarea rezultatelor din infrastructurile de cercetare la scară largă către mediul economic (IFIN-HH TTO, Măgurele High Tech Cluster - MHTC) şi Promovarea, identificarea şi realizarea de parteneriate pentru transferul de cunoştinţe în domeniul ecologiei industriale (INCD – ECOIND).