Cătălin HIDEG vine pe piaţa de carte cu o nouă propunere editorială: Zidul tăcerii. Incursiuni în ştiinţa secretă. Soluţii tehnologice neconvenţionale în industria de apărare – Autori: Catalin Robertino HIDEG, Daniela Georgiana GOLEA, Lucian Ştefan Cozma.

În această carte, ZIDUL TĂCERII – Incursiuni în știința secretă, dl. CATALIN HIDEG, fondatorul companiei SANIMED INTERNATIONAL IMPEX SRL și dezvoltatorul unui ambițios proiect la nivel național și internațional privind biotehnologia avansată, dezvoltă ideea că se pot concepe și realiza acțiuni și măsuri de domeniul managementului de securitate și al făuririi securității, pentru acoperirea unor nevoi de securitate stringente, dar și în sensul statului și națiunii române în vederea unor posibile evoluții grave ale climatului de securitate regional sau global.

În viziunea lui Cătălin HIDEG, problema managementului securității devine tot mai spinoasă, în situația în care alături de rapida dezvoltare tehnologică, evoluția generală a lumii contemporane conduce către o tot mai mare impredictibilitate și o transferare a conflictului în medii neobișnuite, uneori insesizabile.

Ne găsim astfel într-o situație generală tot mai dinamică, un mediu de securitate ce tinde să devină fluid, imprevizibil, atipic. Ei bine, potrivit lui Cătălin HIDEG, chiar și într-o astfel de situație specialiștii în securitate sunt chemați să identifice și să pună la punct soluții de management eficace.

Aceste soluții sunt în mod clar legate –apreciază autorii lucrării de față- de dezvoltarea tehnologică, aceasta fiind nu doar generatoare de probleme dar și de soluții, în contextul adaptării modelelor de management al schimbării la problemele generale ale managementului de securitate.

Totodată, dl. CATALIN HIDEG detaliază în cartea domniei sale că dezvoltarea tehnologică modernă, în special cea din ultimele decenii, pe fondul globalizării și evoluției tehnicii de calcul, a microelectronicii etc., au provocat nu doar evidentele efecte pozitive ci și numeroase consecințe negatice, ce au stat la baza nașterii unor noi provocări pentru securitatea globală. Înainte de toate, trecerea sub un amplu control computerizat a aproape tuturor activităților de bază ale lumii contemporane, apoi controversata globalizare (în special, informațională) însoțită de apariția așa-numitei culturi globaliste ce s-a diseminat în toată lumea în specil grație mediului virtual. În fine, apariția unor noi sisteme avansate de armamente, tot mai compacte, electronizate (ajungând până la așa-numitele arme inteligente) și tot mai puternice, producând efecte diverse, corespunzătoare unor încărcături hibride. Căci evoluția armamentelor a însemnat, printre altele, apariția și dezvoltarea de arme hibride, multe dintre ele capabile de a deveni similare, prin efecte, armamentului NBC deja cunoscut.

Lumea modernă a demonstrat tot mai mult existența unui conflict permanent desfășurat într-un mediu de confruntare multidimensional, lupta desfășurându-se în multiple forme și concomitent în diferite dimensiuni ale lumii fizice ori virtuale. Într-o astfel de conjunctură, amenințările NBC, altminteri existente de multă vreme, îmbracă noi forme.

Autorul, CATALIN HIDEG, apreciază în concluziile sale că în această carte nu s-a făcut referire doar la realizarea concretă a activităților specifice organizațiilor respective, ci doar la adoptarea voinței politice și stabilirea cadrului legal prealabil. Înainte de toate, ideile pe care le-a lansat public lucrarea aceasta trebuie să se regăsească în discuțiile și preocupările puterii legislative și celei executive. Doar acolo se va putea înfiripa și coagula ceea ce sui generis denumim voința politică. Tot în mediul politic al puterii legislative apar și ideile de modificări legislative și propunerile corespunzătoare (inițiativa legislativă), se nasc proiectele de lege etc. Înainte de toate va trebui stabilit un nou cadru legislativ pentru ca România să fie în stare să-și făurească starea de securitate.

Elaborarea proiectului de lege organică trebuie să țină seama de ceea ce avem concret în momentul de față și de ceea ce putem face imediat, necondiționat, eliminând abstractizările și idealizările de orice fel. De fapt, tocmai aici este până la urmă problema: oare întreg efortul nostru nu este bazat pe o iluzie ? Pe o ipoteză falsă ? Am pornit de la ipoteza că România este totuși un stat independent și suveran, căci altminteri ar însemna că ne aflăm sub regim de ocupație străină. Dacă aceasta din urmă este însă situația reală a României contemporane, datele problemei se modifică iar soluțiile sunt, evident, altele…
Prin urmare, conchide dl. CATALIN HIDEG, ″în momentul de față ar trebui să ne îngrijim astfel încât să nu mai fim prinși nepregătiți de către crizele și escaladările situațiilor de criză ce pot apare, unele dintre acestea prefigurându-se deja la ora actuală.″

https://magnanews.ro/2022/12/catalin-hideg-fondatorul-sanimed-nou-demers-editorial-zidul-tacerii-solutii-tehnologice-neconvetionale-in-industria-de-aparare/
Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe