Recent, cu ocazia Salonului de carte „Polemos” (Istorie, Științe Politice,
Securitate și Apărare), organizat de către Editura Militară din București a fost lansat volumul 5, din cadrul seriei de carte „Zidul Tăcerii. Incursiuni în știința secretă”, această lucrare conținând un bogat material științific în domeniul tehnologiei aerospațiale.

Încă din anul 2017 apăreau în București, la Editura CTEA (Centrul Tehnic-Editorial al
Armatei) primele două volume ale acestei serii de carte, practic fără precedent în cadrul
bibliografiei științifice românești: o lucrare în serial dedicată studierii acelei părți mai puțin
vizibile (sau chiar obscure) a ȘTIINȚEI.

Cercetătorii din cadrul grupului pluridisciplinari de autori care au inițiat și asigurat realizarea acestei lucrări au pornit de la o observație de bază foarte interesantă și anume că, dintotdeauna în istoria universală a științei și tehnicii, au existat două domenii separate având o evoluție aproape paralelă: domeniul științei oficiale, care în cea mai mare parte face și obiectul unei mari palete de aplicații practice, industriale sau științifice în domeniile civile și militare; domeniul științei secrete, acesta fiind foarte greu de sesizat în plan oficial, dar existent în lumea reală și care poate fi de multe ori pus în evidență în mare parte la nivel intuitiv și într-o anumită măsură la nivel (in)formal.

ȘTIINȚA SECRETĂ ocupă acea parte a cercetărilor și aplicațiilor civile sau militare
care dintr-un motiv sau altul nu pot face obiectul scoaterii în mediul public și diseminării la
nivelul informației tehnico-științifice.

Se ajunge la astfel de decizii (de clasificare/secretizare a informației tehnologice) în urma aplicării unor criterii destul de complexe legate de regimul juridic al aplicațiilor (în domenii strategice sau critice militare sau civile), de maniera în care datele/informațiile științifice noi pot produce un anumit impact asupra stadiului și dezvoltării existente ale științei/tehnicii, de gradul de importanță al aplicațiilor și de conținutul concret al informației științifice, care în anumite cazuri poate consta și în informații ce pot conduce
beneficiarii la obținerea unor noi tehnologii cu impact industrial/economic evident…

În condițiile arătate mai sus, odată cu apariția ȘTIINȚEI în istoria omenirii a apărut și
această componentă cu totul aparte: ȘTIINȚA SECRETĂ. Aceasta din urmă se adresează cel
mai adesea domeniului militar (tehnica și tehnologia militară), dar și componentelor strategice sau critice ale economiei naționale; în cea mai mare parte, în sectorul civil știința secretă s-a manifestat în ramuri ale industriei cum ar fi mai ales energetica și în mod cu totul particular sistemele de propulsie, în special acelea aplicabile în domeniul aerospațial.

Seria de carte „Zidul Tăcerii. Incursiuni în știința secretă” a fost realizată la inițiativa
unui mic grup de cercetători militari și civili, acoperind o paletă relativ mare de profesii și de specializări militare și civile: din științele militare, din fizică, chimie, matematică, științe
inginerești, economie și management etc.

Participarea militarilor în cadrul colectivului de autori a condus la o anumită deschidere către acea zonă a datelor și informațiilor secrete sau care din anumite motive au fost mai puțin accesibile publicului.

Astfel, cărțile apărute în cadrul acestei serii (deja sunt 5 volume până în momentul de față, dintre care două editate de către Centrul Tehnic Editorial al Armatei, iar celelalte trei de către Editura Militară) au trecut mai ales la abordarea domeniului aerospațial, prezentând publicului o serie de date/informații cu totul și cu totul inedite, precum și unele aspecte sau episoade mai puțin cunoscute din cadrul istoriei universale a științei și tehnicii. Menţionăm, de asemenea, că primele două volume au fost susţinute financiar de Sanimed.

Dintre marile aspecte de întâietate conținute de aceste lucrări am putea enumera:
– prezentarea în premieră a unei noi viziuni sau al unui nou scenariu privind istoria universală a aviației și cosmonauticii, expunând publicului o serie de elemente inedite sau pur și simplu viziuni originale asupra unor evenimente sau evoluții istorice;
– expunerea în lucrare a unor aspecte sau episoade istorice despre care nu s-a cunoscut până acum la nivelul publicului larg sau al istoriei oficiale;

-lămurirea la nivel științific (prin eliminarea oricăror ingerințe politice sau propagandistice) a unor vechi controverse istorice legate de întâietatea unor realizări din domeniul aviației și
cosmonauticii;
-prezentarea cu caracter de întâietate a unor scheme și date/informații privind anumite sisteme de propulsie menite să înlocuiască treptat actualele tehnologii;
-formularea de către autori a unor scenarii privind posibilele evoluții tehnologice, folosind o
serie de argumente științifice, obiective;
-prezentarea și analiza capacităților actuale sau eventuale ale României de a se dezvolta
industrial în domeniul aerospațial, accentuând asupra aplicațiilor militare.

Din perspectiva colectivului de autori implicat într-un fel sau altul în realizarea acestei
serii de carte am reținut în special următoarele aspecte:
– Gl. bg. prof. dr. Costică Țenu, din cadrul Universității Naționale de Apărare (Academia Militară din București, în termenii consacrați și cunoscuți de publicul larg), cu o
lungă și bogată experiență ca militar și ca profesor, punând încă de acum mai bine de
douăzeci de ani bazele catedrei de Științe Militare din cadrul Academiei Militare și fiind autor al multor lucrări de specialitate, cunoscute mai ales în mediul academic militar. Dispariția sa, în februarie 2021, a constituit nu numai un eveniment neașteptat și întristător, ci și o grea pierdere pentru mediul academic românesc. A fost coordonator al primelor două volume din cadrul seriei de carte „Zidul Tăcerii. Incursiuni în știința secretă”.
– Col. (r) dr. ing. Marin Radu, absolvent al Facultății de Mecanică pentru Tancuri,
Automobile și Tractoare din cadrul Academiei Tehnice Militare (București) cu domeniul de
specializare în inginerie mecanică pentru tancuri și automobile; obține titlul de doctor în anul 2002. În perioada 1980-1985 a lucrat ca inginer tehnolog în cadrul Uzinei Mecanice Mizil, iar între 1985 și 1992 a fost ofițer direcțional în domeniul controlului producției pentru Apărare, în Departamentul pentru Producția de Apărare și Înzestrare a Armatei din cadrul Ministerului Apărării Naționale, ocupând ulterior funcții importante la nivelul Marelui Stat Major și al conducerii Ministerului Apărării, în special în materie de înzestrare a Armatei. În seria de carte „Zidul Tăcerii. Incursiuni în știința secretă”, pentru vol. 3, 4 și 5 domnul colonel Marin Radu a îndeplinit funcția de coordonator al activității de cercetare și de realizare a lucrării în forma sa publicabilă.
Ec. Cătălin Hideg, întreprinzător în domeniul strategic al Biochimiei și Farmaceuticii, realizatorul unui impresionant centru de cercetare științifică și producție, în localitatea Călugăreni, implicat într-o lungă serie de inițiative de dezvoltare tehnologică și
industrială care au avantajat interesele economiei românești. În cadrul seriei de carte „Zidul Tăcerii” a jucat rolul de colaborator științific și finanțator al activității de cercetare, precum și al activităților concrete de editare și tipărire/publicare a volumelor 1, 2 și 5. Practic, fără participarea sa aceste lucrări nu ar fi putut vedea lumina tiparului.
-Activitatea concretă de cercetare documentară (sau de altă natură) a fost realizată de
un colectiv format din Drd. Ec. Manager Daniela Georgiana Golea cu o vastă experiență în materie de management, mai ales management al securității, cu regimul
de co-autor în toate cele cinci volume publicate în perioada 2017-2022; inginerul mecanic
Cosmin Vasile Țenu (în vol.3, 4 și 5) master în Securitate și Apărare al Universității
Naționale de Apărare (Academia Militară- București); în fine, de punerea la punct a cercetării interdisciplinare, dr. în Științe Militare fizician Lucian Ștefan Cozma, participant în toate cele cinci volume publicate.
Este trist faptul că o lucrare atât de interesantă și conținând atâtea informații inedite a
trecut practic neobservată, rămânând cunoscută numai unui public restrâns.

https://magnanews.ro/2023/04/siguranta-alimentelor-o-responsabilitate-comuna/

 

Sat Călugăreni, Comuna Călugăreni, Șoseaua Bucuresti-Giurgiu, Nr. 2A, Județ Giurgiu Telefon: +40 21 420 54 93
Email: office@sanimed.ro

Urmareste-ne pe